Rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa

30/06/2017 06:29
(GDVN) - Thủ tướng ban hành Chỉ thị 27/CT-TTg về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN.