Đừng xem nhẹ sai sót trong sách giáo khoa

21/11/2020 09:58
GDVN- Nếu giáo viên thay thế ngữ liệu trong sách giáo khoa không chính xác, không đạt yêu cầu của mục tiêu giáo dục thì lợi đâu chẳng thấy, lại làm hỏng chương trình.

Hiệu trưởng - Xin đừng "mua danh ba vạn..."

29/07/2019 06:31
(GDVN) - Muốn nhà trường phát triển, hiệu trưởng nhà trường phải là người mẫu mực trong mọi chuyện – nhất là trong công tác lãnh đạo, mà trước hết là tu chỉnh bản thân.

Giáo sư Hoàng Tụy: Một góc nhìn!

17/07/2019 13:40
(GDVN) - Ở Việt Nam bế tắc trong những “cải cách, đổi mới” được ai đó vẽ ra, thiết kế và mưu lợi trong suốt bao năm cho ai đó, nhưng nhất định không phải là người học.

Cách mạng đại học Mỹ sẽ đi về đâu?

02/05/2019 06:00
(GDVN) - Chính sách chung của đại học Mỹ và các nhà chiến lược là sử dụng hệ thống hợp tác, kết nối toàn cầu để tìm phương thức giải quyết các vấn nạn giáo dục của Mỹ.

Thầy Trương Quang Đệ và nỗi lo giáo dục

20/01/2018 06:19
(GDVN) - Trong cuộc cách mạng 4.0, khi mọi thứ được kết nối và điều khiển thông qua các thuật toán thì việc tồn tại các Ban, Cục, Vụ, Viện không còn lý do tồn tại.