Công ty cấp nước Tiền Giang: dùng tiền Nhà nước gửi ngân hàng thu lợi

12/11/2013 13:49
(GDVN) - “Có quá nhiều sai phạm liên quan đến việc điều hành và sử dụng tài chính tại Công ty TNHH Một thành viên cấp nước Tiền Giang” – Đó là kết luận của Thanh tra Nhà nước tỉnh Tiền Giang sau đợt thanh tra toàn diện tại đơn vị này theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Những sai phạm tài chính của Công ty cấp nước Tiền Giang là có hệ thống và rất nghiêm trọng, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng.