Những nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016

27/08/2015 14:21
(GDVN) - Năm học 2015-2016, bên cạnh nhiệm vụ về công tác quản lý, ngành giáo dục đẩy nhanh tiến độ Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.