Giữ trọn niềm tin

02/08/2021 17:58
GDVN- Giữ trọn niềm tin với Đảng luôn là mệnh lệnh, là trái tim của những người làm công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo của Đảng.

Lời hứa!

16/06/2021 16:10
GDVN- Từ xưa tới nay, lời hứa luôn được coi trọng, lời hứa được xem là sự đảm bảo uy tín cho một người, một tổ chức, một quốc gia…