Lượm lặt chuyện vui của giáo viên dạy Văn

21/10/2012 06:07
Dạy Văn vốn không dễ, sự cụ thể hóa đôi khi gây phản cảm. Có cô giáo giảng “Tháng Giêng ngon như một cặp môi gần” thì giáo án phác lên bảng hình ảnh cặp đỏ chót đầy gợi cảm.