"Con Cưng" của... Bộ Công thương

24/08/2018 10:51
(GDVN) - Đã đến lúc Bộ Công thương và các địa phương phải xem xét lại cung cách làm việc, trình độ của cán bộ Quản lý thị trường.

Con Cưng vi phạm những gì?

18/08/2018 06:36
(GDVN) - Ngày 17/8, Văn phòng Bộ Công Thương đã có thông cáo báo chí liên quan đến sai phạm của Công ty cổ phần Con Cưng.