Nhóm trẻ tư thục đang nguy lắm rồi!

09/03/2020 06:10
(GDVN) - Tất cả nhóm trẻ tư thục dựa vào thu học phí của học sinh để chi trả các hoạt động hàng tháng. Bây giờ, học sinh không đi học thì nguy cơ vỡ trận đến gần.