Bùi Hiển – Người đánh thức lương tri

(GDVN) - Bùi Hiển – Người đánh thức lương tri có thể được xem như “chứng từ” của một đời văn, đời người và một niên biểu về lịch sử văn chương hiện đại.

Tiếng Anh và luận văn Tiến sĩ

(GDVN) - Đừng nghĩ rằng bất kỳ ai học xong cử nhân Anh văn sẽ dịch tốt một báo cáo khoa học hay cử nhân Ngữ Văn tiếng Việt sẽ viết tốt một báo cáo bằng tiếng Việt.

Nghịch lý tiến sĩ đúng quy trình

(GDVN) - Một thiếu sót rất lớn khiến quy trình của Việt Nam bị vô hiệu là ngoại ngữ. Thành thật mà nói ít có đội ngũ học thuật của quốc gia nào kém ngoại ngữ như ở ta.

Giải bài toán ngồi nhầm giảng đường

(GDVN) - Kết quả khảo sát ngẫu nhiên 433 sinh viên từ 16 ĐH công lẫn trường tư ở TP.HCM cho thấy 70% các bạn sinh viên không hài lòng với lựa chọn của mình.
Đang tải tin...