“Cái bắt buộc tất yếu sinh ra đổi mới”

10/03/2016 07:07
(GDVN) - Đó là câu ngạn ngữ của phương Tây, giáo dục Việt Nam đang ở vào thế bị bắt buộc phải đổi mới, nhưng đổi mới thế nào, đổi mới ra sao cho cơ lợi và hiệu quả?

Nghiên cứu khoa học Việt Nam yếu hơn Thái Lan, Malaysia, Singapore

11/11/2012 19:47
Trong thời gian 41 năm (từ 1970 - 2011), Việt Nam công bố được 10.745 bài báo khoa học trên các tạp san khoa học quốc tế. Con số này chỉ bằng 22% của Thái Lan, 27% của Malaysia và 11% của Singapore. Tầm ảnh hưởng của các công trình NCKH của Việt Nam cũng thấp nhất trong các nước được đề cập trên.