Chính phủ nói gì về nợ xấu, nợ công?

31/10/2014 14:13
(GDVN) - Tại Phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2014, Chính phủ đã thảo luận, thống nhất chỉ đạo tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý nợ công.

Bàn về trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội

22/10/2014 07:33
(GDVN) - Thảo luận về Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Quốc hội sẽ bàn về trách nhiệm của ĐBQH, các cơ quan của Quốc hội, trách nhiệm với cử tri và tiếp công dân.