Kỳ họp thứ 5, Quốc hội chỉ họp 19 ngày

18/04/2018 07:04
(GDVN) - Trong chất vấn và trả lời chất vấn theo phương pháp hỏi nhanh, đáp gọn. Đại biểu hỏi chỉ trong vòng một phút, mỗi đại biểu chỉ hỏi một câu hỏi.