Quân phục đẹp, nghi thức chuẩn của Trung đoàn kỵ binh số 2, quân đội Úc

06/11/2011 11:02
(GDVN) - Trung đoàn kỵ binh số 2 (2 CAV) là đơn vị trinh sát đặc biệt, thường trực của Lực lương thiết giáp cơ giới (Royal Australian Armoured Corps) của Lục quân Australia. Địa bàn hoạt động chủ yếu của Trung đoàn kỵ binh 2 là khu vực lãnh thổ phía bắc. Dưới đây là một số hình ảnh đẹp về đội nghi thức của đơn vị này.