Chủ tịch nước: “Lắng nghe dân để thu hẹp khoảng cách giữa dân và quan”

11/10/2013 07:05
(GDVN) - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang rất hoan nghênh và đề nghị khen thưởng TP. HCM vì đã xử lý rất tốt trong vụ sếp công ích lĩnh “lương khủng” gây bất bình xã hội vừa qua. Mặt khác, Chủ tịch nước cũng khuyến nghị TP. HCM nên tăng cường đối thoại với nhân dân, lắng nghe dân nói để thu hẹp khoảng cách giữa dân và quan, qua đó mới có thể giảm thiểu những vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài.