48 Robot do sinh viên chế tạo tranh tài gay cấn

16/01/2020 10:56
(GDVN) - Từ những kiến thức học đã học, sinh viên ứng dụng vào thực tiễn để chế tạo ra những Robot thông minh, có thể tự động thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau.