Tháng Mười Một, nghĩ về nghề giáo

06/11/2018 06:53
(GDVN) - Nghề giáo là một nghề đặc biệt, “cây trồng” của họ là con người, “sản phẩm” của họ là “tri thức, nhân cách” còn ẩn giấu của học trò...

NHŨNG: Hiểm họa bị bỏ quên

15/05/2016 07:43
(GDVN) - NHŨNG là những hành động rườm rà, không chịu làm việc, không chịu giải quyết. Nhũng viên (冗員) là viên chức dư thừa (ăn không ngồi rồi, không chịu làm việc).