Bàn về trách nhiệm của Đại biểu Quốc hội

(GDVN) - Thảo luận về Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Quốc hội sẽ bàn về trách nhiệm của ĐBQH, các cơ quan của Quốc hội, trách nhiệm với cử tri và tiếp công dân.
Đang tải tin...