Điều kiện thành lập Sở Giao dịch hàng hóa

18/04/2018 06:30
(GDVN) - Sở Giao dịch hàng hóa được thành lập phải có vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng trở lên và có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu về giải pháp công nghệ.

Tạm dừng hoạt động kinh doanh để đi học

12/06/2014 07:39
(GDVN) - Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế

“Cuộc chiến” Lotte và Bibica: Đừng coi nhẹ quyền cổ đông!

25/10/2013 14:03
(GDVN) - Trong những ngày gần đây, “cuộc chiến” chưa yên tại CTCP Bibica giữa nhóm cổ đông trong nước, bao gồm những nhà sáng lập – Tổng giám đốc đương nhiệm và một số cổ đông trong nước với cổ đông nước ngoài đang nắm tỷ lệ cổ phần lớn nhất 38,6% Lotte Confectionery thuộc Tập đoàn Lotte Hàn Quốc – đã hé lộ thêm nhiều tình tiết mới.