Apple phải hầu tòa vì Carrier IQ

09/12/2011 13:39
Apple là 1 trong 8 công ty phải ra giải trình trước tòa về việc có đưa phần mềm 'do thám' Carrier IQ vào các thiết bị di động của mình.