Chùm ảnh: Trải nghiệm Hà Giang

06/03/2012 23:10
Hà Giang, miền đất địa đầu tổ quốc với cảnh đẹp của thiên nhiên, con người làm say mê những người trải nghiệm.

Chùm ảnh: Thân thương Tây Bắc

26/02/2012 21:43
(GDVN) - Ruộng bậc thang của các đồng bào Tây Bắc là một trong những đặc sản của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Miền đất của nỗi nhớ, tình yêu.