Ngân hàng bán lẻ thắng lớn

16/11/2020 17:13
GDVN- Covid-19 trở thành một phép thử tình cờ, làm nổi bật hơn sức mạnh của các mô hình, chiến lược ngân hàng bán lẻ.