Ngân hàng chung tay cùng người dân "gỡ khó"

29/04/2020 13:22
(GDVN) - MSB là một trong những đơn vị tiên phong trong chiến dịch này với gói tín dụng 7.000 tỷ được thiết kế cho khách hàng cá nhân vay tín chấp và vay thế chấp.

MSB hoàn thành 3 trụ cột của Basel II

18/03/2020 11:45
(GDVN) - MSB là 1 trong số những ngân hàng tiên phong hoàn thành cả 3 trụ cột của Basel II - Quy trình đánh giá nội bộ về mức độ đủ vốn (ICAAP – Trụ cột 2).