Người đương thời Đỗ Việt Khoa: “Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Giáo dục…”

16/06/2012 06:21
(GDVN) - “Đầu tiên là cho hội đồng đó thi lại ngay bằng đề dự trữ. Sau đó kiến nghị công an Bộ và công an tỉnh điều tra khởi tố vụ làm lộ bí mật quốc gia và tội phá hoại (Phá hoại kỳ thi quốc gia). Kiến nghị cho thôi việc đối với cán bộ giáo viên đi ném phao thi. Tiếp theo là kiến nghị chủ tịch tỉnh Bắc Giang thay thế giám đốc Sở GD ĐT vì tai tiếng này…”.