Khơi dậy niềm tự hào hàng Việt Nam

19/03/2021 06:00
GDVN- Thủ tướng vừa phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2021-2025.

Choáng váng với những ngôn từ "lạ" trong bài hát "Người Việt Nam"

26/11/2012 06:59
(GDVN) - Được cho là thể hiện lòng yêu nước và khích lệ tinh thần của tuổi trẻ, nhưng bài hát "Người Việt Nam" đã dùng những câu từ cục cằn, thô tục, thậm chí rất bất cần. Qua bài hát này, không hiểu tác giả đang tôn vinh hay sỉ nhục người Việt Nam?