Những tài năng Việt ở xứ người.

13/07/2012 06:00
(GDVN) - Bằng những nỗ lực và kiến thức của mình, họ đã ghi được dấu ấn đẹp trong cộng đồng quốc tế về những người Việt trẻ và tài năng.