Rô-bốt ứng dụng trong dân sự và quân sự

02/09/2012 07:02
Nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm công nghệ, Học viện Kỹ thuật quân sự đã nghiên cứu chế tạo thành công nhiều loại rô-bốt có khả năng ứng dụng trong dân sự và quân sự.