Bản sắc Văn hóa Petrovietnam

10/11/2021 09:56
GDVN- Phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa chính là mấu chốt của chiến lược phát triển bền vững của Petrovietnam.