Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự 3 đơn vị

20/05/2015 18:05
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa bổ nhiệm nhân sự tại 3 đơn vị: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội.

Phòng, chống tham nhũng liên quan đến sự bền vững của chế độ

05/02/2013 08:50
“Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng là Ban Nội chính Trung ương, do Bộ Chính trị thành lập, trực thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư, có vị thế, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn rất quan trọng, không chỉ có chống mà cả phòng. Tuy nhiên, chúng ta cũng đứng trước khó khăn, sức ép rất lớn, phải tạo chuyển biến rõ nét, phải làm tốt hơn trước đây, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm”.