Ai dám trái lệnh Thủ tướng?

Ai dám trái lệnh Thủ tướng?
(GDVN) - Cục trưởng Phạm Trọng Đạt nhận định với chỉ đạo của Thủ tướng, việc tặng quà tết sẽ giảm đi, đồng thời hạn chế được yếu tố không lành mạnh trong việc tặng quà.