Quảng cáo Xoan Rico sai sự thật

06/08/2020 11:13
GDVN- Một số website đã vi phạm quy định pháp luật, quảng cáo sai sự thật về công dụng với sản phẩm Xoan Rico.