Thư gửi con gái chuẩn bị bước vào đại học

01/05/2017 06:42
(GDVN) - Đại học có giúp con có những tri thức và kỹ năng mà ai đó trong xã hội cần đến, để "bán sức lao động"? Hay nó sẽ đè nặng lên tương lai con với số nợ tiền học?