Yoga nóng gây nguy hiểm

24/04/2015 09:47
(GDVN) - Một nghiên cứu mới đây cho thấy bài tập Bikram yoga (Yoga nóng) có thể gây nguy hiểm cho những người tham gia.