Chính phủ chủ trương tái cơ cấu VSTV

04/01/2019 09:31
(GDVN) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về chủ trương thoái vốn và Đề án tái cơ cấu tại VSTV...

Xử lý những điểm nghẽn trong nền kinh tế

30/08/2018 09:29
(GDVN) - Cùng với thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, tiếp tục xử lý thực chất điểm nghẽn của nền kinh tế thông qua việc tìm kiếm, khai thác các động lực tăng trưởng mới.

Kế sách thâm sâu của Tập Cận Bình

11/07/2016 09:03
(GDVN) - Thế mạnh trong cạnh tranh không nằm ở trình độ kỹ thuật mà được quyết định bởi trình độ quản lý và Tập Cận Bình đã chọn nâng cao trình độ quản lý cho các DNNN.