Nước Mỹ không một ngày vắng chủ

16/11/2016 09:51
(GDVN) - Đô đốc Harry Harris bác bỏ mạnh mẽ những quan điểm cho rằng Tổng thống Barack Obama là một "tổng tư lệnh vịt què" trong những ngày còn lại.