Các kiểu nghỉ học sau tết của học trò!

Các kiểu nghỉ học sau tết của học trò!
(GDVN) - Duy trì sĩ số, giảm thiểu được tình trạng học sinh bỏ học sau Tết Canh Tý này vừa là trách nhiệm vừa là tình thương của nhà trường, giáo viên dành cho học sinh

Tết, nhà anh không dùng "ba ba"!

Tết, nhà anh không dùng "ba ba"!
(GDVN) - Cách “đi Tết” đơn giản nhất là dạy thật tốt, không “Tết sếp” cũng chẳng phải sợ; quà Tết vô giá tặng học trò và tặng … chính mình.