Vinaconex, Handico, Viglacera sai phạm xây dựng nhà thu nhập thấp

05/10/2012 11:34
Ngày 4/10, Thanh tra Bộ Xây dựng đã công bố kết luận về việc thanh tra 6 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp của 3 Tổng công ty là Vinaconex, Handico và Viglacera. Cả 3 Tổng công ty này đều mắc sai phạm về đầu tư xây dựng nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn Hà Nội.