Thầy cô giáo sao nỡ để các em thiệt thòi?

02/10/2016 14:51
(GDVN) - Để chấn chỉnh tình trạng muôn kiểu cộng điểm, đặc cách, ưu tiên ở trường phổ thông hiện nay, chúng ta cần có sự đồng bộ, lấy Thông tư 58 làm chuẩn.