Năm 2012, lợi nhuận ngân hàng Techcombank giảm mạnh

Năm 2012, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) giảm mạnh (giảm tới 75%) so với năm 2011, cũng như hoàn thành ở tỷ lệ thấp so với kế hoạch đề ra đầu năm.
Đang tải tin...