Tốt nhất là Bộ trưởng nên nói thật!

12/06/2014 07:47
(GDVN) - Nhà sử học Dương Trung Quốc đã bình luận như vậy khi nghe Bộ trưởng Phạm Vũ Luận lý giải con số 34 nghìn tỷ làm chương trình - SGK là "lỗi kỹ thuật".