Triển khai Luật Thi hành án hình sự 2019

22/08/2019 07:00
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1041/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

Tử tù chờ... thuốc chết!

12/04/2013 07:14
Ngôi nhà dùng để thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc ở trường bắn Cầu Ngà (Hà Nội) đã hoàn thành, nhưng chưa hoạt động dù nghị định về việc thi hành có hiệu lực từ ngày 1/11/ 2011. Hơn 500 tử tù đang chờ chết.

Không dung tha tham nhũng

02/11/2012 08:01
Hầu hết đại biểu Quốc hội cho rằng tham nhũng hiện đã vượt ngưỡng phòng, chống. Vì vậy, cần có biện pháp mạnh hơn như thành lập ủy ban điều tra phòng, chống tham nhũng.

Tử hình bằng thuốc độc: Hoãn vì chưa có thuốc

27/10/2012 11:15
Thông qua từ năm 2009 nhưng điều khoản trong luật Thi hành án hình sự về tử hình bằng tiêm thuốc độc vẫn chưa thể áp dụng với lý do… thiếu thuốc. Câu chuyện được bàn thảo trong phiên họp tổ chiều 26/10 về công tác đấu tranh với tội phạm.

Tử tù được gặp thân nhân mỗi tháng một giờ

24/07/2012 11:22
Đây là một trong những nội dung tại Thông tư số 39/2012/TT-BCA Quy định về quản lý, giam giữ người bị kết án tử hình do Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang ký ban hành tháng 7/2012.

Chưa thể tử hình bằng tiêm thuốc độc

31/10/2011 06:08

Do còn nhiều phần việc phải làm nên việc thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc thay cho xử bắn ngay từ thời điểm 1-11 chưa thể thực hiện.