Quảng Nam tuyển dụng 1.174 viên chức giáo dục

16/08/2017 06:32
(GDVN) - Đây là đợt tuyển dụng giáo viên quy mô lớn tại Quảng Nam nhằm đảm bảo đủ số lượng, chất lượng và cơ cấu bộ môn, tính ổn định lâu dài trong đội ngũ viên chức.