Hà Nội công bố lịch thi tuyển viên chức giáo dục

05/03/2021 14:55
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Công tác tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục của Hà Nội được thi được chia làm 2 vòng.

Ngày 03/3/2021, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 460/SNV-CCVC về việc hướng dẫn lịch tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã năm 2020.

Cụ thể, công tác tổ chức tuyển dụng được thi được chia làm 2 vòng như sau:

Vòng 1

Đối với thi tuyển, từ 03/3/2021 đến 10/3/2021: Công bố nội dung tài liệu ôn tập các phần thi ưắc nghiệm vòng 1 (phần Ngoại ngữ và Kiến thức chung); nội dung ôn tập vòng 2.

Từ 11/3/2021 đến 20/3/2021: Hội đồng tuyển dụng quận, huyện, thị xã chuẩn bị đề, đáp án thi viết, thực hành, phỏng vấn, các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức vòng 2.

Trước ngày 13/3/2021: Thông báo thời gian tổ chức thi các môn trắc nghiệm, số lượng phòng thi, danh sách, số báo danh, sơ đồ điểm thi của từng Hội đồng thi trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ và tại các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

Hà Nội công bố lịch thi tuyển viên chức giáo dục ảnh 1

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Từ ngày 14/3/2021 đến 20/3/2021: Hội đồng tuyển dụng quận, huyện, thị xã chủ động thành lập Ban coi, tổ chức khai mạc, phổ biến nội quy, quy chế trước ngày thi.

Tổ chức thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ và Kiến thức chung trên máy vi tính (có lịch thi cụ thể đối với từng quận, huyện, thị xã); giải quyết các thắc mắc ngay khi thí sinh thi xong mỗi ca. Địa điểm thi tại Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Ban coi thi của các Hội đồng tuyển dụng đến tổ chức coi thi tại các phòng thi theo lịch của Ban Chỉ đạo, nhận kết quả thi trắc nghiệm 2 môn cho thí sinh ký xác nhận ngay sau khi kết thúc ca thi;

Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông: có trách nhiệm niêm yết danh sách thí sinh dự thi theo đơn vị tại địa điểm tổ chức thi trước khi thi một ngày; Cử Kỹ thuật viên tham gia tại các phòng thi để chụp ảnh thí sinh vào dự thi, cấp mật khẩu đăng nhập cho thí sinh, giải quyết các tình huống kỹ thuật tại các phòng thi giúp các Hội đồng tuyển dụng.

Đối với xét tuyển: Từ 03/3/2021 đến 10/3/2021: Công bố nội dung tài liệu ôn tập tập vòng 2. Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban đề để chuẩn bị đề, đáp án vòng 2.

Từ 11/3/2021 đến 20/3/2021: Hội đồng tuyển dụng quận, huyện, thị xã chuẩn bị đề, đáp án thi viết, thực hành, phỏng vấn, các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức vòng 2.

Vòng 2

Đối với các đơn vị tổ chức vòng 2 bằng bài viết, trước ngày 21/3 sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ diều kiện thi vòng 2 và niêm yết tại trụ sở các đơn vị (các đơn vị thi tuyển không xếp lại số báo danh, vẫn giữ như tại vòng 1).

Ngày 26/3, thí sinh tập trung, xem số báo danh, phòng thi, học tập quy chế thi viết, nghe phổ biến chi tiết lịch thi.

7h30 ngày 27/3 (Thứ Bảy): tồ chức thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành tại các quận, hụyện, thị xã (thời gian làm bài 180 phút).

Từ ngày 28/3 đến 31/3 sẽ công bố điểm bài thi viết. Từ ngày 1/4 đến 15/4, nhận đơn phúc khảo.

Từ ngày 16/4 đến 20/4: Chấm phúc khảo; công bố kết quả chấm phúc khảo.

Từ ngày 21/4 đến 25/4: Thông báo kết quả thi tuyển.


Hà Nội giao Sở Nội vụ hoàn thành thi, xét tuyển viên chức

Đối với các đơn vị tổ chức vòng 2 bằng thực hành hoặc phỏng vấn, trước ngày 21/3, Hội đồng tuyển dụng quận, huyện, thị xã sẽ hoàn thành chuẩn bị đề, đáp án sát hạch, các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức sát hạch bằng thực hành, phỏng vấn.

Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo đến thí sinh về quy hình tổ chức làm bài kiểm tra sát hạch giáo viên, nhân viên bằng thực hành, phỏng vấn; quy định về những loại vật dụng, tài liệu thí sinh được mang vào phòng làm bài kiểm tra sát hạch. Cùng đó, niêm yết số báo danh, phòng, sơ đồ, địa điểm tổ chức làm bài sát hạch; tập trung thí sinh, khai mạc, phổ biến hình thức, nội quy, thời gian, địa điểm tập trung xem số báo danh.

Từ 22/3 đến 30/3, hội đồng tuyển dụng sẽ tổ chức sát hạch bằng thực hành hoặc phỏng vấn đối với giáo viên, nhân viên.

Từ 31/3 đến 5/4 sẽ thông báo điểm sát hạch vòng 2.

Từ 6/4 đến 15/4 sẽ giải quyết khiếu nại (nếu có).

Từ 16/4 đến 25/4, thông báo kết quả sát hạch.

Từ ngày 26/4, sẽ hoàn thiện hồ sơ của các thí sinh trúng tuyển.

Theo kế hoạch, tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2020 là 3.960 người, bao gồm 3.674 giáo viên và 286 nhân viên.

Trong số 3.674 giáo viên, có 790 giáo viên mầm non, 1.723 giáo viên tiểu học và 1.161 giáo viên trung học cơ sở. Trong số 286 nhân viên, có 166 nhân viên thư viện và 120 nhân viên văn thư.

Thùy Linh