Ảnh hiếm về hoạt động mua bán thời bao cấp miền Bắc Việt Nam

10/07/2012 13:48
(GDVN) - Những hình ảnh về một giai đoạn mà đời sống sinh hoạt, kinh tế, xã hội diễn ra đã cách đây vài chục năm. Lúc đó, hàng hóa được nhà nước phân phối theo chế độ tem phiếu, hàng hóa chưa được mua bán tự do trên thị trường, chưa được vận chuyển hàng hoá từ địa phương này sang địa phương khác. Giai đoạn ấy từ những năm 1954 đến 1986 ở miền Bắc Việt Nam, nhưng dư âm của thời bao cấp vẫn còn kéo dài đến những năm đầu thập niên 1990".