Lạm thu do phụ huynh!?

12/10/2012 06:54
Năm học này dù có quy định không tăng học phí, miễn đóng tiền cơ sở vật chất nhưng số tiền phụ huynh tại TP.HCM đóng cho con không giảm mà còn tăng.