Thưa Bộ trưởng Hoàng, hình phạt của ĐH CN TPHCM quả thật "tàn khốc"

(GDVN) - Chỉ vì đóng học phí muộn mà nhà trường phạt sinh viên gấp đôi số tiền, bắt đăng ký học lại thì khác gì đưa sinh viên vào "đường cùng". Trong số đó sẽ có những sinh viên không thể tiếp tục theo học. Điều đó cho thấy nhà trường đã gián tiếp "đuổi học" các bạn và có thể đã bỏ lỡ đi việc giáo dục những tài năng cho đất nước.
Đang tải tin...