Làng Vũ Đại ở Diên Hồng (1)

18/06/2020 06:15
GDVN- Liệu thói trọng cung (lời nói) hơn trọng chứng mà báo chí phê phán khá mạnh mẽ có phải đang được áp dụng không chỉ khi xét xử tại tòa mà còn cả khi tranh biện?