Hội thanh niên – sinh viên Việt Nam ở Boston

06/04/2012 12:53
(GDVN) -  Ở cách quê hương nửa vòng Trái đất, Hội Thanh niên – sinh viên Việt Nam vùng Boston (Mỹ) mở rộng đã ra đời, như chiếc cầu nối gắn kết những lưu học sinh Việt với nhau và với bạn trẻ trong nước.