TS.Nguyễn Văn Khải: "Nguy hiểm nhất là giáo viên không thích dạy"

09/10/2012 08:41
(GDVN) - Trong hoạt động bồi dưỡng kiến thức thực nghiệm vật lý hiện đại cho các giáo viên ở 100 trường THPT tại Hà Nội, TS Nguyễn Văn Khải (thường được gọi là Ông già Ozon) cho rằng, rất ít giáo viên có trình độ trong thực nghiệm và “lười dạy”.