Thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

29/12/2020 06:30
GDVN- VNX là công ty mẹ được tổ chức theo mô hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. VNX có vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng.