Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước

(GDVN) - Thủ tướng ban hành quyết định tiêu chí phân loại doanh nghiệp (DN) nhà nước, DN có vốn nhà nước và danh mục DN nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020.

Làm cách mạng phải "dĩ công vi thượng"

(GDVN) - Dĩ công vi thượng là cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích chung lên trên hết, tất cả vì nước vì dân, đặt lợi ích của dân, của nước, của Đảng lên trên hết.
Đang tải tin...